Úvodní stránka

Extéria s.r.o. je profesionální partner v oblasti BOZP a PO

Zákon hovoří jasně – každá firma i OSVČ, která vykonává například výrobní činnost, musí mít zákonná opatření v oblasti BOZP (bezpečnost práce) a PO (požární ochrana). Je třeba, aby byla splněna všechna opatření, byly správě sepsány směrnice apod. Není jednoduché toto vše zařídit, a proto je určitě lepším řešením, když se i vy spolehnete na služby profesionální firmy, která se o vše důležité postará. Jednou z nich je právě Extéria s.r.o., která má pozitivní reference od více než 4 700 spokojených klientů.

 

Základní informace o firmě Extéria s.r.o.

Společnost působí v oblasti BOZP a PO již řadu let. Zaměstnává odborníky, kteří vždy pomohou se zajištěním bezpečnosti práce i požární ochrany. Všichni zaměstnanci jsou osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany. Extéria preferuje osobní přístup. Cílem společnosti je, zajistit ve firmách všechna zákonná opatření a předejít tak sankcím ze strany státních kontrolních úřadů. Další důležitá Extéria informace je, že firma má všechna potřebná osvědčení vydaná TUV SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra.

Důležité Extéria informace o poskytovaných službách
Firma nabízí služby pro právnické osoby – běžné firmy, pro OSVČ a specializuje se na zdravotnická zařízení a také na statní správu. 

Firma Extéria nabízí tyto služby:

•    zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP 
•    zpracování veškeré dokumentace v oblasti PO
•    profesionální školení zaměstnanců v oblasti PO i BOZP
•    posouzení požárního nebezpečí vč. začlenění
•    poradenství 
•    revize hasicích přístrojů, elektrických spotřebičů i el. instalace budov.

Extéria informace zpracuje do detailu a tak, aby vše odpovídalo zákonným předpisům. Jako jedna z mála firem nabízí také zastupování vaší firmy při kontrolách státního odborného dozoru. Kontroly (i neohlášené) provádí: Inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor a Krajská hygienická stanice (KHS). Při kontrole Extéria informace poskytne kontrolorům a obhájí si je. Vy se nebudete muset vůbec o nic starat. 

Více se o činnosti firmy dozvíte na exteria.cz. Společnost dokonce provozuje internetový obchod, ve kterém prodává bezpečností tabulky, hasící přístroje aj.